| Lørdag d. 26.12.09: El Calafate – lige nord for Julia Dufour i Argentina
Kørt 242 km i dag. Ialt 60.458 km.
  I går Kalender I morgen  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Vi forlader El Calafate og kører sydpå mod Chile. Begge familier har samme mål, nemlig nationalparken Torres del Paine i Chile. Der er et par hundrede km sydpå til grænsen og en del af dette køres på jordveje. Vi har en del ekstra gøremål i El Calafate og sender derfor Lene og Peter i forvejen. Vi ved at vi sagtens kan indhente dem på jordvejen. Og ganske rigtigt. Ca. halvt ude ad jordvejen indhenter vi dem. Vi finder et sted at lave fælles varm frokost af resterne af julemaden og lige før grænsen til Chile er der en dejlig eng at slå fælles lejr på.

Det viser sig at være et fantastisk sted for de fossilinteresserede. For ved vejen er der en klint med lag af fossiler fra både land og hav. Dennis tager på fossiljagt sammen med vores børn og Lucas. Det er især forstenede blade at der findes og Magnus finder desuden en flot forstenet krappeklo.

Peter laver bål og hen omkring skumringstiden leger alle børnene rundt i bakkerne bag lejren. Rasmus finder en forstenet træstamme og det viser sig at der ligger flere forstenede stammer her. Aften bliver afsluttet med popkorn over bål.

 

Frederikke, Lene, Birgitte, Linnea, Magnus, Lukas, Rasmus og Dennis laver varm frokost

Rasmus, Frederikke, Lukas og Magnus på udgravning efter fossiler